mod_jux_megamenu

    Ehangu pob un

    Cyflwyniad
Mae gan Copenhagen barth allyriadau isel ar waith.

Mae'r Lez wedi bod ar waith ers mis Medi 1st 2008.
- O 1 Gorffennaf 2010 holl 4 Ewro neu os oes gennych hidlydd gronynnol ardystiedig gosod

Pob cerbyd sy'n rhedeg ar diesel uwchlaw dunelli 3.5.
Faniau a campervans gyda 9 neu fwy o seddi yn cynnwys.
Faniau a campervans gyda 8 neu lai o seddi yn heb eu cynnwys.

    Ffin cynllun
Map Kobenhavn & Frederiskberg LEZ
Mae'r ffordd marcio mewn glas yn ngogledd y LEZ yw'r llwybr cludo ar gyfer lorïau a thraffig trwm eraill yn mynd i mewn ac allan o ardal yr harbwr Nordhavn. Lorïau wrth eu cludo rhyngwladol chaniateir i gymryd y llwybr hwn heb sticer Parth Amgylcheddol ar y ffenestr flaen.


Cerbydau angen i chi gael sticer Lez yn y ffenestr flaen, cliciwch yma i wneud cais mewn ieithoedd eraill Saesneg neu 5 (Gall gymryd diwrnod cyflwyno 14), neu yma i wneud cais yn Daneg (gall cyflenwi gymryd diwrnodau 10). Mae sticer sengl yn ddilys ar gyfer pob Denmarc.
Cerbydau Tramor angen i chi wneud y wybodaeth a roddir isod i brofi eu bod yn bodloni'r safonau allyriadau.

Mae'n ofynnol hefyd i osod sticer ffenestr flaen, ar gael gan cliciwch yma i wneud cais (Gellir cyflwyno cymryd diwrnod gwaith 10).


Gweler safonau cenedlaethol uchod. Rhaid i'r hidlo gronynnol fodloni'r gofynion isod:
Mae'r pwysau yn ôl uchafswm a ganiateir gan yr hidlydd gronynnau yn kPa 20 ar bŵer peiriant mwyaf.
Rhaid i'r hidlo gronyn leihau nwyon llosg o ronynnau gan o leiaf 80%, wedi'i gyfrifo yn unol â'r dulliau briodol yn yr UE.
Ar defnydd cyson, mae'n rhaid i'r hidlo gronyn sicrhau nad yw'r dwysedd nwy ar ôl yr hidlydd a fesurwyd yn cyflymu rhad ac am ddim yn fwy na 1 K-werth 0.2 m-1.
NEU, rhaid i'r cerbyd gael eu gosod gyda ffilter gronyn sy'n cael ei gymeradwyo gan yr awdurdodau Daneg, gweler ein adran ôl-ffitio am fwy o fanylion.

Oriau 24 y dydd, diwrnodau 365 flwyddyn

    gorfodi
Llawlyfr. Gall hyn fod gan arolygwyr wrth ymweld â chwmni, wardeiniaid tra byddwch yn parcio ar y stryd neu gan yr heddlu ar gwiriadau ochr y ffordd arferol.

    cosb
Mae tua yr ystod un fath â'r pris hidlwyr gronynnol - hyd at € 10 000.

Rhaid O 1 Medi cerbydau 2008 fod o leiaf Euro 3 neu ffitio â gronyn ardystiedig hidlydd

Rhaid O 1 Gorffennaf cerbydau 2010 fod o leiaf Euro 4 neu ffitio gyda ffilter gronyn ardystiedig.

Mae'r cynllun cenedlaethol bellach yn caniatáu i ddinasoedd i gryfhau'r Lez i gynnwys faniau.

    eithriadau
Mae llwybr cludo wedi'i heithrio o'r porthladd, gweler y map (ffordd wedi'i farcio mewn brown tywyll yng ngogledd y LEZ). + Eithriadau Denmarc


Mae crynodeb o effeithiau y Copenhagen LEZ i'w gweld Copenhagen effeithiau ansawdd aer dudalen.

Mae yna hefyd taflen ar gael yn Saesneg, Almaeneg a Phwyleg.


Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.