Mae Parth Allyriadau Ultra Isel Llundain wedi dechrau

Mae Parth Allyriadau Ultra Isel Llundain bellach ar waith: Euro 6 Diesel, Euro 4 Petrol.

The Ultra Low Emission Zone (known as ULEZ), is now operating in central London: 24 hours a day, 7 days a week. Vehicles will need to meet new clean standards, or pay a daily fee in addition to the existing congestion charge to drive within the zone.

Over 2 million Londoners live in areas with illegal levels of air pollution — including 400,000 children. But ULEZ is expected to reduce road transport emissions by 45% in central London, making our city safer and cleaner.

Toxic air kills. Without action, London would take 193 years to meet the health-based air quality standards, see the video from the Mayor of London to help you to learn more.

Am fwy o wybodaeth ar Barth Allyriadau Ultra Isel Llundain, a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, gweler ein tudalen Llundain. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am lawer o gynlluniau eraill Llundain hefyd.

Mae yna gronfa £ 23 miliwn i helpu elusennau a micro-fusnesau. Fe'i dilynir yn ddiweddarach eleni gyda chronfa o £ 25 miliwn i helpu aelwydydd incwm isel i gael gwared ar gerbydau sy'n llygru.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arian sydd ar gael i elusennau, micro-fusnesau a'r rheini ar incwm isel, gweler yr arian Tudalen Cynllun Sgrapio ar wefan TfL ULEZ yn Llundain.

Llundain

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR