Mae'r map isod yn dangos ble mae'r parthau allyriadau isel yn Lombardia:

mesurau Lombardia map

allweddol:

oren cysgodol ardaloedd, comunes sy'n cael eu heffeithio gan y 'cynlluniau dinas brif', sy'n effeithio ar y rhan fwyaf o gerbydau (gweler y brif ddinas ar gyfer pob un o'r meysydd hyn) (comunes 209)

ardaloedd lliwio'n felyn - comunes sy'n cael eu heffeithio gan y cynlluniau beiciau modur (gweler Lombardia tu allan i'r dinasoedd dudalen) (i gyd gyda'i gilydd comunes 331)

I weld pa communes yn cael eu heffeithio gallwch fynd i hwn taenlen.

Am fwy o fanylion am y trefi a'r dinasoedd mawr, gweler y rhestr o ddinasoedd ar ochr dde'r dudalen hon.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR