Valle Salimbene
Datblygwyd y porth gyda chymorth y