Rhybuddion Stuttgart Feinstaubalarm yn y dyfodol

Stuttgart Mae Larwm Mwg yn cael ei sbarduno o 3 Rhagfyr 2019.

Yn y dyfodol ni fyddwn yn cynnwys erthyglau newyddion ar hyn, ond yn eich cysylltu â gwefan y ddinas. Mae yna lawer o gynlluniau argyfwng llygredd yn Ewrop, o Norwy i'r Eidal i Ffrainc, Sbaen y tu hwnt. Edrychwch ar y dinasoedd unigol cyn i chi deithio.

Mae gwaharddiad cyfreithiol hefyd ar 'danau cysur' (tanau nad ydynt yn brif ffynhonnell gwres) sy'n cychwyn o 18: 00 ar 2 Rhagfyr 2019.

Mae Stuttgart wedi gwella'r drafnidiaeth gyhoeddus. Mae mwy o barthau teithio, symlach a rhatach. Tocyn sengl i bob Stuttgart yw 2.50 €, tocyn dydd 5.20 € (5 € gyda'r ffôn symudol).

gweler ein Stuttgart Feinstaubalarm dudalen am fwy o fanylion.

Y Larymau blaenorol oedd:

  • 20-26 Tachwedd
  • 14 Tachwedd o 00: 00 tan 15 Tachwedd am hanner nos
  • 10-11 Tachwedd
  • 23 26-Hydref

Mae pwnc llygredd aer yn un pwysig i Stuttgart. Oherwydd ei safle daearyddol mewn dyffryn crwn dwfn, mae'n dueddol o wrthdroad.

Mae Stuttgart yn ymwybodol o'r broblem ac mae wedi cael ei gymryd tuag at well ansawdd aer. Mae hynny'n golygu llai o sŵn, llai o dagfeydd, llai o straen ac yn anad dim llai o lygryddion yn yr awyr.

Yn 2018, arsylwyd ar werthoedd terfyn mater gronynnol cyfreithiol ym mhob gorsaf fesur yn y ddinas am y tro cyntaf. Yn y flwyddyn 2018, cofnododd Sefydliad y Wladwriaeth ar gyfer yr Amgylchedd Baden-Wuerttemberg (LUBW) fod 20 wedi mynd y tu hwnt i ddyddiau ar y pwynt mesur "Am Neckartor". Caniateir, yn ôl y gyfraith, ddiwrnodau 35 o dros ficrogramau 50 fesul metr ciwbig o aer y flwyddyn. Yn 2017, rhagorwyd ar y gwerthoedd ar ddiwrnodau 41.
Mae'r ddinas wedi buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, traffig cerddwyr a beiciau, mesurau ar gyfer traffig llyfnach, mwy o lawnt y ddinas ar gyfer yr hinsawdd drefol, prosiectau fel y colofnau hidlwyr aer neu lanhau strydoedd a hefyd y larwm llwch mân.

Mae'r cyfnod larwm mater gronynnol yn para o 15 Hydref 2019 i 15 Ebrill 2020.


Larwm Stuttgart Smog o 25 Hydref 2017

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR