Mae Tirol yn cael gwyliau haf trwy waharddiadau traffig

Yn yr haf, Gorffennaf i ganol Medi, mae gwaharddiadau traffig ar ffyrdd eilaidd yn Tirol. Mae hyn er mwyn atal traffig gwyliau rhag dargyfeirio o'r draffordd ar adegau tagfeydd traffig, ac achosi tagfeydd traffig newydd yn yr ardaloedd o amgylch y draffordd.

Tdyma eithriadau i breswylwyr, a'r rhai sydd â chyrchfannau lleol

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun edrychwch ar ein tudalen lawn yma .

Ffynhonnell y llun: Pixabey

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR