Ni chaniateir i geir disel Euro 4 fynd i mewn i Milan mwyach

Mae Milan yn tynhau ei safonau ar gyfer mynd i mewn i Ardal B o 1 Hydref 2019 ymlaen.

Rhaid i geir disel fodloni safon Euro 5 er mwyn gallu cylchredeg yn Ardal B Milan.

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun edrychwch ar ein tudalen lawn yma .

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR