Prosiect ReVeAL yr UE yn helpu i ddatblygu rheoliadau mynediad o'r radd flaenaf

Prosiect yr UE ReVeAL i helpu dinasoedd i wella atebolrwydd trwy Reoliadau Mynediad i Gerbydau Trefol

Mae Sadler Consultants a Phlatfform CLARS yn rhan o ReVeAL, prosiect pedair blynedd Horizon 2020 yr UE i helpu awdurdodau dinas i wella atebolrwydd â Rheoliadau Mynediad i Gerbydau Trefol (UVAR) a ddechreuodd yr haf hwn.

Gall Rheoliadau Mynediad i Gerbydau Trefol (UVAR) fod yn un o'r ysgogiadau mwyaf effeithiol i helpu i gyflawni nifer o nodau sydd gan ddinas. Gallai'r nodau gynnwys cyflawni niwtraliaeth hinsawdd; lleihau tagfeydd; neu wella ansawdd aer, trafnidiaeth gyhoeddus neu fywiogrwydd trefol.

Y Prosiect ReVeAL, (Regulating Vehicle Access ar gyfer Gwell Liveability), yn cyfuno ymchwil desg ac ymchwil astudiaeth achos â gweithredu UVAR ymarferol mewn chwe dinas beilot: Helmond (NL), Jerwsalem (IL), Llundain (DU), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) a Bielefeld ( DE). Bydd y prosiect yn cefnogi'r dinasoedd 6 hyn yn ogystal â chynhyrchu offer cefnogi ar gyfer trefi a dinasoedd eraill sydd am weithredu UVARs. Mae dinasoedd peilot wedi ymrwymo i ddatblygu, gweithredu, profi a gwerthuso un neu fwy o'r mesurau UVAR isod:

  • Parthau Allyriadau Dim
  • Ymyriadau Gofodol (ee superblocks, adennill strydoedd rhag parcio)
  • Mesurau Prisio
  • Dewisiadau'r Dyfodol (megis C-ITS a geo-ffensio)

Am fwy o wybodaeth, gweler ein Tudalen ReVeAL.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR