Mae petrol Ardal C & Ardal B Milan yn tynhau o 1 Hydref 2019

Ardal Milan C yn tynhau i betrol: Euro 2; Mae Ardal B yn tynhau i ddisel: Euro 4 ar 1 Hydref 2019.

Rhaid i gerbydau petrol fodloni safon Ewro 2 er mwyn gallu cylchredeg yn y Ardal Milan C ardal.

Rhaid i geir disel fodloni safon Euro 5 er mwyn gallu cylchredeg yn Ardal B Milan.

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun edrychwch ar ein llawn Tudalen Area Milan C neu ein Tudalen Ardal Milan Milan.

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y