Parth allyriadau isel ysgafn yn dechrau 1 Ionawr 2020

Bydd gan Gent barth allyriadau isel yn ei le o 1 2020 Ionawr ar.

Er mwyn gallu mynd i mewn i Gent am rhad ac am ddim mae'n rhaid i'ch cerbyd fodloni'r safonau canlynol:

 • diesel Euro 5
 • petrol, CNG Ewro 2

Os yw'ch cerbyd yn Ewro 4 disel, gallwch fynd i mewn i Gent ar ôl talu.

Os yw'ch cerbyd yn Ewro 3 disel a llai neu'n betrol Ewro 1 a llai, gallwch fynd i mewn i'r LEZ ar ôl prynu a pas diwrnod. Dim ond 8 gwaith y flwyddyn y mae hyn yn bosibl!

Mae parth allyriadau isel Ghent wedi'i gyfyngu i'r ardal o fewn cylchffordd y ddinas (R40).

Mae'r ffyrdd canlynol y tu allan i gwmpas y parth allyriadau isel:

 • Ffordd gylch R40
 • N430, Nieuwewandeling - Echel Blaisantvest
 • Slipffyrdd B401, E17 - N422
 • Ffordd ddynesu a ffyrdd mynediad maes parcio Gent-Zuid (P3) (mae maes parcio Gent-Zuid yn hygyrch heb fynd i mewn i'r LEZ)
 • Ffordd ddynesu maes parcio AZ Sint-Lucas (mae maes parcio AZ Sint-Lucas yn hygyrch heb fynd i mewn i'r LEZ)

Er mwyn cael mynediad i'r LEZ, mae'n rhaid i gerbyd fodloni nifer o ofynion. Eich cerbyd chi Safon Ewro a math tanwydd sy'n pennu a yw eich cerbyd yn cael mynd i mewn.

Gwiriwch eich cerbyd trwy'r offeryn ar-lein.

 • Os ydych chi'n gyrru cerbyd sy'n cael ei bweru gan ddisel sydd o leiaf yn cwrdd â safon Ewro 5, gallwch fynd i mewn i'r parth allyriadau isel a'i adael.
 • Os ydych chi'n gyrru cerbyd petrol, CNG, LPG neu LNG sydd o leiaf yn cwrdd â safon Ewro 2, gallwch fynd i mewn i'r parth allyriadau isel a'i adael.
 • Os ydych chi'n gyrru cerbyd pŵer disel safonol Ewro 4, mae angen i chi brynu trwydded er mwyn cael mynediad i'r parth allyriadau isel.
 • Os ydych chi'n gyrru cerbyd safonol disel Ewro 3, 2, 1 neu 0, ni chaniateir i chi fynd i mewn i'r parth allyriadau isel.
 • Os ydych chi'n gyrru cerbyd petrol, CNG, LPG neu LNP safonol Ewro 1 neu 0, ni chaniateir i chi fynd i mewn i'r parth allyriadau isel.

Edrychwch ar y tabl gyda'r gwahanol safonau Ewro i wirio a ydych chi'n cael mynd i mewn gyda'ch cerbyd.

Sylwch: bydd y gofynion mynediad yn dod yn fwy llym o 2025.

mwy o wybodaeth gweler ein Gent dudalen.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y