Mae llawer o LEZs a thaliadau tagfeydd yn cychwyn neu'n tynhau ar 1 Ionawr 2020

Newidiadau i lawer o barthau allyriadau isel, ZTLs a thaliadau tagfeydd o 1 Ionawr 2020.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio cyn i chi yrru neu gynllunio teithiau

Rhestrir y cynlluniau a fydd yn newid ar 1 Ionawr 2020 isod:

Genefa a Stick'AIR

O 15 Ionawr 2020, yn ystod uchafbwynt llygredd aer, bydd unrhyw gerbyd modur nad yw'n arddangos sticer Stick'AIR sy'n cyfateb i un o'r categorïau awdurdodedig yn cael ei wahardd dros dro rhag cylchredeg yng nghanol Treganna Genefa. Darllen mwy ...

Pixabay llun Rotterdam Nid yw parth allyriadau isel Rotterdam bellach yn effeithio ar gerbydau dyletswydd ysgafn

rotterdamMae mesurau wedi bod mor llwyddiannus fel bod y ddinas yn gallu caniatáu ceir petrol hŷn yn ôl yn y Parth Allyriadau Isel. Darllen mwy ...

Mae Stockholm yn cychwyn parth allyriadau isel car, fan a bws mini 15 Ionawr 2020

Canolog Stockholm bydd parth allyriadau isel ar gyfer ceir, faniau a bysiau mini o'r 15 Ionawr 2020

Mae parth allyriadau isel Grenoble yn ymestyn ym mis Chwefror
Mae Grenoble yn mynd i ymestyn ei barth allyriadau isel o'r enw ZFE (allyriadau zone à faibles) ym mis Chwefror 2020. Darllen mwy ...
Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y