Mae Bologna yn cyfuno ei Barth Traffig Cyfyngedig (ZTL) â pharth allyriadau isel 1 Ionawr 2020

Bologna's Bydd Parth Traffig Cyfyngedig (Ztl) hefyd yn dod yn barth allyriadau isel o 1 Ionawr 2020.

Mae'n golygu y bydd y meini prawf ar gyfer rhoi trwyddedau mynediad i ganol y ddinas yn amgylcheddol: ni fydd yn seiliedig mwyach ar ofynion swyddogaethol, megis preswylio, ond hefyd ar gydnawsedd amgylcheddol cerbydau modur.

Bydd Bologna yn tynhau safon Ewro ei barth amgylcheddol newydd yn raddol

Bydd y safonau gofynnol yn dod o 1 Ionawr

2020: Ewro 1 (disel, petrol, LPG a methan)
2021: Ewro 2 (disel, petrol, LPG a methan)
2022: Ewro 3 (disel, petrol)
2023: Ewro 4 (disel)
2024: Ewro 5 (disel)
2025: Ewro 6 (disel)

Dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein Bologna dudalen.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y