Mae gan Birmingham Barth Aer Glân ar waith nawr

Rhaid i gerbydau sy'n dod i mewn i'r CAZ fodloni rhai safonau allyriadau.

Gall y cerbydau canlynol fynd i mewn i'r CAZ am ddim:

  • isafswm safon disel Ewro 6
  • isafswm safon petrol Ewro 4
  • allyriad sero (trydan, hydrogen)
  • allyriadau isel (CNG, hybrid yn cwrdd â lleiafswm disel safonol Ewro 6 a phetrol Ewro 4)
  • CVRAS (Cynllun Achredu Cofrestredig Cerbydau sy'n Cydymffurfio) datrysiad ôl-ffitio, gan gynnwys ôl-ffitiadau LPG
  • moped, beic modur

I gael mwy o wybodaeth am Birminham ewch yma.

Ffynhonnell: Pixabay, CaptainAnonymous

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr