Mae Paris ond yn caniatáu i gerbydau sydd â sticer Crit'Air gylchredeg

Cyrhaeddodd parth allyriadau isel Paris gam newydd:

o 1 st Mehefin 2021, ni all cerbydau sydd wedi'u categoreiddio'n Ddosbarthedig, Crit'Air 5 a 4 gylchredeg ym Mharis gyfan mwyach, gan gynnwys y gylchffordd a'r Bois de Vincennes a Boulogne.

Mae'r dull hwn yn rhan o fframwaith metropolitan: mae'r perimedr cyfan a amffinir gan draffordd yr A86 (A86 wedi'i eithrio) yn cael ei effeithio gan yr un cyfyngiadau traffig. Gwnaethpwyd sefydlu'r Parth Allyriadau Isel metropolitan hefyd yn orfodol gan Gyfraith Cyfeiriadedd Symudedd Rhagfyr 2019.
Roedd y cam newydd hwn a ddechreuodd ym mis Mehefin 2021 yn destun ymgynghoriad â phartneriaid sefydliadol ym mis Mawrth ac Ebrill 2021 a'r cyhoedd ym mis Mawrth 2021, ymgynghoriad cydgysylltiedig ar gyfer yr holl fwrdeistrefi dan sylw Metropolis Greater Paris.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n Tudalen Paris.

Ffynhonnell: Pixabay

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr