mod_jux_megamenu


Cyflwyniad
Salzburg wedi gosod rheoliadau mynediad ar gyfer rhan o'r ganolfan hanesyddol.
Mae'r rheoliad yn ei orfodi mynediad gyda bolardiau rectable.

yr effeithir arnynt cerbydau
Mae pob cerbyd

trafnidiaeth gyhoeddus
Mae hyn yn taflen rhoi'r holl fanylion i chi sut i fynd i mewn i'r ddinas heb gar.

Ffin cynllun
Map Salzburg
allweddol:
dotiau gwyrdd: mynediad i gerbydau awdurdodedig
dotiau melyn: dim mynediad tu allan i'r ffrâm amser darparu
dotiau coch: dim mynediad o gwbl

Arwyddion Ffyrdd
Arwydd ffordd Vienna

Angen i Gofrestru?
Os oes angen i fynd i mewn i ganol y ddinas ac mae gennych reswm penodol i wneud hynny (cyflenwi, gan symud, ...) ewch i'r wefan hon: Strassenpolizeiliche Ausnahmen

cerbydau tramor yr effeithir arnynt?
Oes, yn cael eu heffeithio.

Oriau gweithredu
Dydd Llun i ddydd Sadwrn o 11: 00 - 06: 00.

gorfodi
Gyda bolardiau rectable.
Peidiwch â cheisio cael mynediad i'r cynllun heb allwedd - gall y bolardiau codi i fyny ac yn niweidio eich car, a bydd yn rhaid i chi dalu am y bolard, rhy (hyd at 8000 €)

eithriadau
Mae trigolion yn cael eu caniatáu i fynd i mewn y tu allan i'r oriau siopa.
Darparu gwasanaethau, yr heddlu, y frigâd dân, ambiwlans a thacsis gael mynd i mewn, hefyd. Mae pob un ohonynt angen naill ai rheoli o bell ar gyfer y bolardiau neu allweddol.

cyflenwi
Llwytho a dadlwytho yn cael ei ganiatáu ar gyfer cerbydau awdurdodedig yn unig.
Os oes angen i fynd i mewn i ganol y ddinas ar gyfer cyflwyno: Strassenpolizeiliche Ausnahmen.

enw lleol ar gyfer y cynllun
Schutzsystem für Salzburgs Altstadt

Gwybodaeth bellach
Ordinhad
taflen am P & R a thrafnidiaeth gyhoeddus
sticeri Awstria

wefan City
Gwefan dinas Salzburg
Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.