mod_jux_megamenu

    Ehangu pob un

Isafswm safon: Ewro 3
Mewn digwyddiadau o lygredd uchel Ewro 3 wedi'i wahardd.

Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV)

    Ffin cynllun
Trwy'r twnnel Mont Blanc.

Ddim yn berthnasol


yn cael eu gorfodi


Ôl-osod yn ardystiedig trap gronynnol disel yn caniatáu mynediad i'r LEZ. Am ragor o wybodaeth gweler ein adran ôl-ffitio.

PARHAOL

    gorfodi
Llawlyfr

    cosb
Ddim yn berthnasol, fel mynediad neu gost twnnel yw safon gollyngiadau ddibynnol ar y cofnod twnnel.

Nid oes cynllun Eidaleg genedlaethol, ond rhanbarthol yn ogystal â chynlluniau dinas unigol ar hyn o bryd.

    eithriadau
Dim     wefan City
N / A
Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.