mod_jux_megamenu

    Ehangu pob un

    Cyflwyniad

Mae sticer o'r enw 'Crit'Air' yn orfodol ar gyfer pob cerbyd os ydynt am fynd i mewn i 'parth allyriadau isel brys' Ffrengig (ZPA) (mewn achosion o ddigwyddiadau llygredd uchel) neu 'parth allyriadau isel' Ffrengig (ZRC).

Hyd yn hyn mae:


Cyfnod 1

O 1 2017 Ionawr

Llun i ddydd Gwener 08: 00 - 20: 00:

Mae angen o leiaf Crit'Air 5 sticer holl gerbydau!

 • Rhaid ceir diesel yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Ionawr (fel arfer Ewro 2) - sticer Crit'Air 5
 • Rhaid ceir petrol yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Ionawr (fel arfer Ewro 2 3 a) - Crit'Air 3 sticer
 • Mae'n rhaid i faniau dyletswydd golau diesel yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Hydref (fel arfer Ewro 2) - Crit'Air 5 sticer
 • Mae'n rhaid i faniau dyletswydd golau petrol yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Hydref (fel arfer Ewro 2 3 a) - Crit'Air 3 sticer
 • Rhaid Beiciau modur gael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 2000 Mehefin (fel arfer Ewro 2) - sticer Crit'Air 4

cerbydau trwm yn cael eu heffeithio 08 dyddiol: 00 - 20: 00:

 • Rhaid i gerbydau diesel trwm gael eu cofrestru ar ôl 30 2001 Medi (fel arfer Ewro 3) - Crit'Air 5 sticer
 • Rhaid i gerbydau diesel trwm gael eu cofrestru ar ôl 30 2001 Medi (fel arfer Ewro 3) - Crit'Air 3 sticer

 

Cyfnod 2

O 1 2017 Gorffennaf

Llun i ddydd Gwener 08: 00 - 20: 00:

Mae angen o leiaf Crit'Air 4 sticer holl gerbydau!

 • Rhaid ceir diesel yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 2001 Ionawr (fel arfer Ewro 3) - sticer Crit'Air 4
 • Rhaid ceir petrol yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Ionawr (fel arfer Ewro 2 3 a) - Crit'Air 3 sticer
 • Mae'n rhaid i faniau dyletswydd golau diesel yn rhedeg ar diesel yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 2001 Ionawr (fel arfer Ewro 3) - Crit'Air 4 sticer
 • Mae'n rhaid i faniau dyletswydd golau petrol rhedeg ar diesel yn cael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 1997 Hydref (fel arfer Ewro 2 3 a) - Crit'Air 3 sticer
 • Rhaid Beiciau modur gael ei gofrestru gyntaf ar ôl 1 2000 Mehefin (fel arfer Ewro 2) - sticer Crit'Air 4

cerbydau trwm yn cael eu heffeithio 08 dyddiol: 00 - 20: 00:

 • Rhaid i gerbydau diesel trwm gael eu cofrestru ar ôl 30 2006 Medi (fel arfer Ewro 4) - Crit'Air 4 sticer
 • Rhaid i gerbydau petrol ddyletswydd trwm yn cael ei gofrestru ar ôl 30 2001 Medi (fel arfer Ewro 4) - Crit'Air 3 sticer

Rhwng 2018 2020 a

Bydd safonau Euro eu tynhau yn raddol.

Bydd Paris hefyd yn cynnal ymchwiliadau / arbrofion i barthau traffig cyfyngedig a llwybrau allyriadau uwch-isel mewn rhannau o Baris o 2016, trwy "Paris Respire".


Mae pob cerbyd.

Parth Allyriadau Isel


    Ffin cynllun

Yr awdurdod Paris cyfan y tu mewn i'r ffordd orbit (a elwir yn aml yn y Boulevard périphérique). Mae'r map o LEZ Paris yn is.

Cliciwch ar y map i gael llun mwy.
Paris map o'r ardal parth allyriadau isel:
Awdur map: Gregory Deryckère, Ffynhonnell Paris LEZ a map Peripherique

 

Parthau di-draffig ym Mharis, "Paris Respire"

Map o 'Paris respire'

ffynhonnell

Allwedd: Llinellau gwyn a parthau gwyrdd = gwaharddiad traffig parhaol; Parthau gwyn = rhan amser

Efallai y bydd strydoedd ychwanegol ar gau ar adegau penodol, gweler y traffig a chau adran o wefan Paris.

Yn ystod cau traffig, dim ond trigolion sy'n hygyrch i'r ardaloedd (gyda phrawf).

 

Ar ddiwrnod carfree Dydd Sul, ym mhob un o ganol y ddinas.

Cliciwch ar y map i gael llun mwy.
map carfree Paris

ffynhonnellMae sticeri enw "tystysgrifau ansawdd aer" (Certificats qualité de I'air) sy'n orfodol ar gyfer cerbydau Ffrangeg a thramor.

Ar gyfer cerbydau a gofrestrwyd yn Ffrainc, gall y sticeri Ffrengig LEZ eu prynu yma .

Gall sticeri ar gyfer cerbydau tramor yn cael ei brynu i mewn Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg. Gall y rhain sticeri eu prynu gan y rhai y tu allan i Ffrainc. Caniatewch ddigon o amser ar gyfer cyflwyno.
Noder: Gall prynu sticeri o rai gwefannau gostio hyd at 5 gwaith y pris, felly gwiriwch yn ofalus, ac yn defnyddio gwefannau gwerthu swyddogol.


Gall pob cerbyd ddefnyddio'r dudalen we hon i weld beth sticer bydd eu cerbydau yn ei dderbyn.
Am fanylion gweler "Cynllun Cenedlaethol".


cerbydau tramor hefyd yn cael eu heffeithio ac mae angen iddynt arddangos sticer allyriadau o 1 2017 Ebrill ymlaen.
Gall tramorwyr brynu eu sticeri yma .


heb ganiatâd

O 1 2015 Gorffennaf mae'r LEZ yn weithredol ar gyfer cerbydau trwm o 08: 00 20 i: 00.
O 1 2016 Gorffennaf cerbydau dyletswydd ysgafn yn cael eu heffeithio Dydd Llun - Dydd Gwener (08: 00 20 i: 00); ar gyfer cerbydau trwm y LEZ yn gweithredu bob dydd (08: 00 20 i: 00).

    gorfodi
Llawlyfr gan yr heddlu

    cosb
Os ydych yn gyrru â cherbyd nad yw'n cyrraedd y safon ofynnol dirwyon hyn yn berthnasol:
ceir: 68 €, os nad ei dalu yn y dyddiau 45 mae'n cynyddu i 180 €
HGV a bysiau 135 €, os nad ei dalu yn y dyddiau 45 mae'n cynyddu i 375 €!

Ydw. Mae cyfraith genedlaethol, yn seiliedig ar y dosbarthiadau o gerbydau a ddangosir yn y tabl isod.

sticeri parth allyriadau isel yn orfodol ar gyfer cerbydau Ffrangeg a € 3,70 cost plws cost ychwanegol am bostio (0,48 €). Ar gyfer cerbydau a gofrestrwyd yn Ffrainc,Gall y sticeri Ffrengig LEZ eu prynu yma.

Gall tramorwyr brynu eu sticerifan hyn.

Dosbarthiad cerbyd yn unol â'r erthygl L. 318-1 318 a R.-2 Ddeddf Traffig y Ffyrdd Ffrangeg

Dosbarth

Motor-beics, treisiclau a beiciau cwad

Ceir a faniau

lorïau

 

 

 

diesel

petrol

diesel

petrol

     Crit'Air Ffrengig gwyrdd sticer cerbydau trydan a cherbydau cell danwydd hydrogen

sticer Crit'Air Ffrangeg porffor

cerbydau nwy a hybrid trydanol

Ewro 4

1 2017 Ionawr ar gyfer beiciau modur

1 2018 Ionawr ar gyfer mopedau

-

petrol

Ewro 5 6 a

O fis Ionawr 1 2011

 

-

petrol

Ewro 6

O fis Ionawr 1 2014

 

melyn sticer Crit'Air Ffrangeg

Ewro 3

1 2007 Ionawr i 31 2016 Rhagfyr ar gyfer beiciau modur

i 31 Rhagfyr 2017 ar gyfer mopedau

diesel

Ewro 5 6 a

O fis Ionawr 1 2011

 

petrol

Ewro 4

1 2006 Ionawr i 31 2010 Rhagfyr

 

 

diesel

Ewro 6

O fis Ionawr 1 2014

 

 

petrol

Ewro 5

O fis 1 2009 Hydref i 31 2013 Rhagfyr

 

Crit'Air Ffrangeg oren sticer

Ewro 2

1 2004 Gorffennaf i 31 2006 Rhagfyr

diesel

Ewro 4

1 2006 Ionawr i 31 2010 Rhagfyr

petrol

Ewro 2 3 a

1 1997 Ionawr i 31 2005 Rhagfyr

diesel

Ewro 5

O fis 1 2009 Hydref i 31 2013 Rhagfyr

petrol

Ewro 3 4 &

O fis 1 2001 Hydref i 30 2009 Medi

Crit'Air Ffrangeg brown sticer

heb norm

1 2000 Mehefin i 30 2004 Mehefin

diesel

Ewro 3

1 2001 Ionawr i 31 2005 Rhagfyr

-

diesel

Ewro 4

O fis 1 2006 Hydref i 31 2009 Rhagfyr

-

Crit'Air Ffrangeg llwyd sticer

-

diesel

Ewro 2

1 1997 Ionawr i 31 2000 Rhagfyr

-

diesel

Ewro 3

1 Hydref 2001 i 30 Medi 2006

-

heb ei ddosbarthu

heb norm

hyd nes y
31 Mai 2000

diesel

Ewro 1 a chyn

hyd nes y
31 1996 Rhagfyr
(faniau: 30 Medi 1997)

petrol

Ewro 1 a chyn

hyd nes y
31 1996 Rhagfyr
(faniau: 30 Medi 1997)

diesel

Ewro 1, 2 a chyn

tan 30 Medi 2001

petrol

Ewro 1, 2 a chyn

tan 30 Medi 2001


    eithriadau

Mae eithriadau ar gyfer y LEZ berthnasol i gerbydau:

 • o ddiddordeb i'r cyhoedd fel y diffinnir gan y gyfraith R. 311 1-
 • y lluoedd arfog
 • o ddiogelwch sifil
 • o yrru ysgolion
 • o gwmnïau symud
 • o gyflenwyr y farchnad awdurdodedig
 • cludo nwyddau wedi'u rhewi a llenwi â thanwydd cerbydau
 • cerbydau arbenigol na chaiff ei ddefnyddio i gludo nwyddau fel y'u diffinnir yn Atodiad 5 o'r archddyfarniad Chwefror 9, 2009, ac eithrio cartrefi modur
 • fel gosgordd eithriadol awdurdodedig
 • cerbydau sydd wedi eu marcio collectible ar eu cofrestriad
 • sydd dros 30 mlwydd oed, a ddefnyddir fel rhan o weithgaredd masnachol ar gyfer twristiaeth gyda sticer awdurdodi y tu ôl i'r sgrin wynt
 • cerbydau gyda cherdyn parcio i bobl ag anableddau

ZCR (parth à restreinte cylchrediad)


Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.