mod_jux_megamenu

    Ehangu pob un

    Cyflwyniad
Mae gan Rivoli barth allyriadau isel yn ei le, a elwir hefyd yn ZTL yn Eidaleg.

Mae Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte a Veneto a cynllun argyfwng gaeaf yn ei le o 1 Hydref 2017 - 31 March 2018.


Dyddiadau a Safonau Allyriadau:
Petrol Ewro 1
Diesel Euro 3
beiciau modur Dau-strôc a mopedau Ewro 1 ac yn llai na 10 mlwydd oed
Piemonte LEZs ar waith drwy gydol y flwyddyn

Mae pob cerbyd

    Ffin cynllun
Mae'r ardal trefol gyfan, ac eithrio
- Adrannau o draffyrdd neu ffyrdd osgoi o fewn ffin y ddinas,
- Corso Susa Dal cyfyngu o ymyl y dref i'r draffordd,
- Y Corso cyfan Allamano o fewn y ffin trefol,
- Trwy Villarbasse, Corso Primo Levi, drwy Rivalta o'r ffin trefol i Corso Primo Levi,
- Trwy Alpignano da Corso Susa at y ffin gyda Alpignano,
- Trwy Rosta a Corso De Gasperi, o'r ffin trefol at y fynedfa y ffordd gylch,
- Y rhan trwy Bruere oddi wrth y nifer ffordd Provinciale 177,
- Corso IV novembre o Tetti Neirotti i Corso Allamano,
- Strada Moncalieri a rhif heol Provinciale 175 i'r Corso Allamano o fewn y ffin trefol.

Mae gan arwyddion tebyg i hyn, arwydd cerbyd wahardd â'r gofynion isod:
arwydd ffordd Eidal arwydd ffordd Eidal
Ôl-osod yn ardystiedig trap gronynnol disel yn caniatáu mynediad i'r LEZ. Am ragor o wybodaeth gweler ein adran ôl-ffitio.

cerbydau teithwyr (M1, hyd at 8 seddi a L1, beiciau modur L3) Dydd Llun i ddydd Gwener o 08: 00 - 19: 00
Nwyddau cerbydau o dan dunelli 3.5 gan gynnwys cerbydau sy'n seiliedig beiciau modur-(N1, L2, L4 a L5)
Dydd Llun i ddydd Gwener o 08: 30 - 13: 00 14 ac o: 30 - 19: 00.

    gorfodi
Llawlyfr

    cosb
Gweithredu o dan erthygl. 7, paragraff 13, o Archddyfarniad Deddfwriaethol ddim. 285 / 92. datganiadau anwir eu cosbi o dan y Cod Cosbi dan erthygl. 76 445 DPR, 28 / 12 / 2000.

Nid oes cynllun Eidaleg genedlaethol, ond rhanbarthol yn ogystal â chynlluniau dinas unigol ar hyn o bryd.


Zona yn Traffico Limitato (ZTL) neu Limitazioni circolazione della, yr enw cyffredinol ar gyfer pob cynllun rheoleiddio mynediad, defnyddio hefyd ar gyfer Parthau Allyriadau Isel.


Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.