mod_jux_megamenu

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y data ar barthau allyriadau isel a chynlluniau codi tollau a gyflwynir ar ein gwefan yn gyflawn.

Chyflawnder y data ar Gynlluniau Rheoleiddio Access key

Nid yw'r wybodaeth hon yn ceisio bod yn gynhwysfawr nac yn cwmpasu pob ardal drefol, ond mae'n cwmpasu cymaint o ddinasoedd a threfi ag sy'n bosibl. Rydym wedi gwirio'r dinasoedd mwy, er enghraifft y rheini dros boblogaeth 500,000, a llawer o rai eraill a allai fod yn debygol o gael cynlluniau.

Bydd nifer y cynlluniau eraill a gynhwysir yn cynyddu dros amser. Wrth chwilio am gynlluniau, rydym yn canolbwyntio ar y dinasoedd mwy, ardaloedd twristiaeth a meysydd y gwyddom sydd â chynlluniau.

Rydym yn cynnwys cynlluniau unwaith y byddant yn cael eu cadarnhau fel sy'n weithredol, neu'n cynllunio. Cyn cadarnhau hyn, ni ddangosir cynlluniau ar ein gwefan gyhoeddus. Os ydych chi eisiau gwybodaeth am gynlluniau sydd heb eu cadarnhau eto, os gwelwch yn ddaMae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

Os oes gennych wybodaeth am gynlluniau ARS allweddol nad ydym yn ymdrin eto, Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld., A bydd hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y cynlluniau y rhoddwn fanylion ar ein gwefan.

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.