mod_jux_megamenu


Caniateir cerbydau ar gyfer 6 o flynyddoedd o ddyddiad y cofrestriad cyntaf.
Ewro 3 cerbydau 8 mlynedd o ddyddiad y cofrestriad cyntaf. Gweler y tabl isod.
Mae hyn yn golygu:

* Ni all Ewro 2 ymgeisio mwyach.
* y gall 3 Ewro diweddaraf gael ei yrru yn 2015 (os yw wedi'i gofrestru yn gyntaf
2007).
* Gellid gyrru cerbydau Euro 4 tan 2016, waeth beth fo'r
blwyddyn cofrestru.
* Gellir gyrru cerbydau Euro 5 ac EEV tan 2020, waeth beth fo'r
blwyddyn cofrestru.


Swedeg Gofynion Mynediad

Mae pob, lorïau a bysiau diesel-drwm.

    Ffin cynllun
Mae'r LEZ wedi'i ffinio gan:
Luthagsesplanaden-Vaderkvarnsgatan-Strandbodgatan-ostra Agatan-Munkgatan-Nedre Slottsgatan-Drottninggatan-ovre Slottsgatan-S: t Olofsgatan-Kyrkogardsgatan gan gynnwys y strydoedd terfyn.

Arwyddion Sweden Isel Allyriadau Parth Road
arwyddion tebyg ar y cofnod i bob LEZ Sweden.

Cerbydau sy'n cwrdd rheolau parth amgylcheddol angen unrhyw sticeri.

Cerbydau wedi eithriad y cytunwyd arnynt eisoes o dan y rheolau oedd yn gymwys cyn 2007 rhaid i'w sticer eithrio gosod harddangos yn amlwg yn y ffenestr flaen.Rhaid i gerbydau a addaswyd fodloni'r holl safonau allyriadau o'r safon Ewro a osodwyd. Mae'n bosibl i uwchraddio Ewro-2 a Euro-3 cerbydau i Euro-5 drwy ôl-osod dyfeisiau rheoli allyriadau (fel trap gronynnol gyda SCR) cymeradwyo gan yr Asiantaeth Cludiant Sweden.
Mae'n bwysig i ôl-ffitio gydag offer sy'n cydymffurfio â'r rheolau ar gyfer y LEZs Sweden. cerbydau hynny â chaniatâd sy'n bodoli eisoes oddi wrth y dyfarniad blaenorol ar ôl-osod gyda thrapiau gronynnol dim ond yn cael eu caniatáu o hyd.

Oriau 24 y dydd, diwrnodau 365 y flwyddyn.

    gorfodi
Llawlyfr

    cosb
1000 SEK

Mae'r cynllun LEZ yn gynllun lleol a weithredir gan dinasoedd ar wahân, ond ar fframwaith cenedlaethol. Felly, y safonau ar gyfer pob dinas Sweden yr un fath, yn gweld y safonau a amlinellir uchod.Mae taflen ar y LEZs Sweden i'w gweld yma yn Saesneg, Yma yng Swedeg, Ac yma yn Almaeneg.

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.