mod_jux_megamenu


Cyflwyniad
Bydd Overath cael parth allyriadau isel (LEZ) o 1 2017 Hydref.

Dyddiadau a manylion
Mae'r safon ofynnol yn
o Diesel Euro 4 (PM), 5 (PM), 6 (PM), Petrol Euro 1 / Gwyrdd Sticker

Cerbydau trydan


yr effeithir arnynt cerbydau
Mae pob cerbyd diesel, a cherbydau petrol heb dolen gaeedig trawsnewidydd catalytig (Euro 1 neu gyfwerth).
Mae pob cerbyd Rhaid cael sticer - gweler Cynllun Cenedlaethol

TYP cyfyngiad
parth allyriadau isel

Ffin cynllun

Yr Almaen NRW Overath map parth allyriadau iselallweddol: llinell brown yw terfyn y LEZarwydd ffordd
Arwyddion Almaen Euro 4 parth allyriadau isel LEZ Road

Angen i Gofrestru?
ddim yn hysbys eto

cerbydau tramor yr effeithir arnynt?
Ydw.
cerbydau tramor hefyd yn cael eu gorfodi ac mae'n ofynnol iddynt brynu sticer. allyriadau cerbydau tramor yn cael eu cymryd yn bennaf yn ôl oedran cerbyd, fel sioe yn yn y tabl hwn.

Ôl-ffitio ei ganiatáu?
Ydw

ôl-ffitio Crynodeb
Mae angen i gerbydau Almaeneg gael trap gronynnol ardystio ar ran y llywodraeth yr Almaen. Gall garejis lleol roi cyngor ar y dylid ei ddefnyddio hidlyddion a y dudalen hon. yn eich galluogi i ddarganfod pa gronynnol hidlo gall eich cerbyd wedi'i gofrestru Almaeneg defnyddio - yn awr ar gyfer trwm yn ogystal â cherbydau dyletswydd ysgafn. Gweler hefyd ein adran ôl-ffitio.

Oriau gweithredu
Parhaol, diwrnodau 365 y flwyddyn.

gorfodi
gorfodi Manual gan yr heddlu o sticer yn y ffenestr flaen. Hyd yn oed os bydd y cerbyd yn bodloni'r safon allyriadau, os nad oes sticer yn y ffenestr flaen, y cerbyd yn anghyfreithlon yn y parth.

cosb
Y gosb am yrru neu barcio eich cerbyd heb sticer ddilys yw'r 80 €


enw lleol ar gyfer y cynllun
Fframwaith Cenedlaethol hwn yn dangos Dosbarthiadau Allyriadau ac prif reolau y gellir eu defnyddio gan dinasoedd ar gyfer LEZs yn yr Almaen. Mae'r dinasoedd neu ranbarthau wedyn benderfynu a, ble a phryd i wneud LEZ, a pha safonau allyriadau bydd yn ofynnol.
sticeri ffenestr flaen y car (plakette) yn dangos y safon Ewro cerbyd. I fynd i mewn i'r LEZ, rhaid i'r cerbyd gael y sticer sy'n ofynnol gan y safon LEZ (fel arfer Green Sticer). Gweler isod am y gwahanol sticeri ffenestr flaen.

dosbarth allyriadau

1

2

3

4

sticer

Dim Sticer

Gofyniad ar gyfer cerbydau diesel

Ewro 1 neu'n waeth

Ewro 2 neu

Euro1 gyda ffilter gronynnol

Ewro 3 neu

Euro 2 gyda

hidlydd gronynnol

Ewro 4, Ewro 5, 6 Ewro

or

Euro 3 gyda ffilter gronynnol

Gofyniad ar gyfer cerbydau petrol

Heb trawsnewidydd catalytig

 

 

Ewro 1 neu'n well

cyn Euro 1 gyda trawsnewidydd catalytig ffitio

 


View National Scheme Table (Yn agor mewn pop-up) neu mewn tudalen newydd

Sticeri tebyg i'r rhai a ddefnyddir yn yr Almaen, a derbyniodd ei gilydd, yn bodoli hefyd yn y Weriniaeth Tsiec.

eithriadau
Eithriadau Almaen

eithriadau
esemptiadau Nordrhein-Westfalen

enw lleol ar gyfer y cynllun
Umweltzone

Gwybodaeth bellach
Gwefan Yr Almaen LEZ yn y Saesneg

wefan City

Gwefan dinas Overath

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.