mod_jux_megamenu

    Ehangu pob un

Mae parth allyriadau isel ar waith ers 1st Hydref 2017.

Mae'r LEZ ar waith fel tâl gwahaniaethol. Mae hyn yn golygu ei fod wedi'i gynnwys
O dan y Cynllun Codi Tâl Oslo.

Mae gan Oslo hefydcynllun argyfwngmewn achosion o lygredd uchel.

Mae Oslo hefyd yn gweithredu mesurau i ddileu ceir o ganol y ddinas gan 2019 a gwella ansawdd canol y ddinas. Mae hyn yn cael ei wneud trwy gael gwared â mannau parcio a gwneud mwy o le ar gyfer beicio a mannau cyhoeddus, ac mae eisoes wedi dechrau.

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.