mod_jux_megamenu

Arwydd Ffordd Codi Trychineb Llundain Arwydd Milan Area C 

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyflwyniad i ddollau ffyrdd trefol.

Beth yw tollau ffyrdd trefol?

Pam Tollau Road Trefol?

Sut i ddod o hyd i gynlluniau ar ein gwefan

Rhestr gyfredol o'r holl gynlluniau tollau ffyrdd yn Ewrop

 

Beth yw tollau ffyrdd trefol?

Mae toll ffyrdd trefol yn lle mynediad at ardal yn amodol ar dalu. Gwneir hyn fel arfer i leihau tagfeydd traffig neu dagfeydd traffig yn y ddinas, ond gall hefyd yn gwella materion eraill, megis ansawdd aer a sŵn. Yn y rhan fwyaf o ddinasoedd yr arian a godir o gynlluniau yn cael ei wario i wella trafnidiaeth yn y ddinas.

Mae'r cynlluniau mwyaf adnabyddus yn Llundain ac Stockholm, Ond mae cynlluniau eraill yn Ewrop - gweler y rhestr isod, neu ein Trosolwg o Ffordd Trefol Codi Tâl Cynlluniau dudalen am drosolwg o'r cynlluniau sydd ar waith.

Gall y doll ffordd drefol yn cael ei weithredu gan orfodaeth camera, mae dransbonder electronig, neu drwy dalu wrth fynd i mewn i'r ardal.

Dinasoedd eraill peidiwch â gadael cerbydau dirtier i fynd i mewn i'r ddinas (parthau allyriadau isel) neu os oes angen trwyddedau neu reoliadau eraill (Rheoliadau Mynediad).

Mae rhai rheoliadau mynediad yn gofyn am daliad am drwyddedau - os caniateir i chi gael trwydded. Fodd bynnag, mae'r cynlluniau hyn yn cael eu cynnwys o dan Rheoliadau mynediad.

Pam Tollau Road Trefol?

Mae llawer o ddinasoedd a threfi yn cael trafferth gyda chydbwysedd tagfeydd, llygredd aer, lefelau sŵn, hygyrchedd, difrod i adeiladau hanesyddol a phwysau eraill o fywyd trefol. Mae gan lawer o ddinasoedd lefelau llygredd sy'n niweidio ein hiechyd, a daw llawer o'r llygredd o'r traffig. Nid yw dinasoedd halogedig, llygredig, swnllyd yn ddeniadol i fusnesau na thrigolion. Mae trafferth hefyd yn cael effaith sylweddol ar yr economi, gan gostio bron i 100 biliwn Ewro, neu 1% o CMC yr UE, bob blwyddyni. Tollau Road Trefol, neu Codi Tâl tagfeydd yn un o'r ffyrdd o leihau traffig a thagfeydd mewn dinas, a sicrhau bod y rhai y mae angen i deithio gyda cherbyd - er enghraifft danfoniadau - gall teithio yn hytrach nag eistedd mewn tagfa draffig.
Mae yna sawl ffordd i geisio mynd i'r afael â'r materion hyn, fel arfer gyda chyfuniad o llawer o fesurau at ei gilydd, yn gweld beth arall sy'n cael ei wneud i leihau llygredd aer?. Mae nifer o ddinasoedd gynllun codi tollau, i reoleiddio mynediad i'r cyfan neu rannau o'r ddinas.

Sut i ddod o hyd i gynlluniau ar ein gwefan

Gall cynlluniau codi tollau ar y ffyrdd trefol i'w cael yn y expandable Dewislen Gwlad, Mae'r rhestr isod, gyda y map neu ein Canllaw Cyflym. Dinasoedd gyda chynlluniau codi tâl yn cael eu nodi gyda "- CS" ar ôl yr enw y ddinas, ac mae'r enw yn ymddangos yn goch. Lle mae'r eitem dewislen wedi dim ond enw'r ddinas, mae'r cynllun hwn yn parth allyriadau isel, - AR a glas yn rheoleiddio mynediad.

Rhestr gyfredol o'r holl gynlluniau tollau ffyrdd yn Ewrop

 

Ewch i'r brig

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan ac eich profiad wrth ei ddefnyddio. Cwcis a ddefnyddir ar gyfer gweithredu hanfodol y safle hwn eisoes wedi cael eu gosod. I gael gwybod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i'w dileu, gweler ein polisi preifatrwydd.

  Rwyf yn derbyn cwcis o'r safle hwn.