Mae parth allyriadau isel ar waith ers 1st Hydref 2017. 

Mae'r LEZ ar waith fel tâl gwahaniaethol. Mae hyn yn golygu ei fod wedi'i gynnwys o dan y Cynllun Codi Tâl Oslo.

Mae gan Oslo hefyd cynllun argyfwng  mewn achosion o lygredd uchel.

Mae Oslo hefyd yn gweithredu mesurau i ddileu ceir o ganol y ddinas gan 2019 a gwella ansawdd canol y ddinas. Mae hyn yn cael ei wneud trwy gael gwared â mannau parcio a gwneud mwy o le ar gyfer beicio a mannau cyhoeddus, ac mae eisoes wedi dechrau.

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr