Beth yw tollau ffyrdd trefol?

Doll ffordd drefol yw pan fydd mynediad i ardal yn destun taliad. Gwneir hyn fel arfer i leihau tagfeydd traffig neu ddamiau traffig yn y ddinas, ond gall hefyd wella materion eraill, megis ansawdd aer a sŵn. Yn y rhan fwyaf o ddinasoedd, mae'r arian a godir o'r cynlluniau fel arfer yn cael ei wario ar wella trafnidiaeth yn y ddinas ac o'i gwmpas.

Arwydd gwybodaeth ar Ardal C a Telepass Arwydd Ffordd Codi Trychineb Llundain Arwydd Teleos Milano Ardal C

Beth yw tollau ffyrdd trefol?

Mae'r cynlluniau mwyaf adnabyddus yn Llundain ac Stockholm, ond mae yna gynlluniau eraill yn Ewrop - gweler y rhestr isod, neu ein Trosolwg o Ffordd Trefol Codi Tâl Cynlluniau dudalen am drosolwg o'r cynlluniau sydd ar waith.

Gall y doll ffordd drefol yn cael ei weithredu gan orfodaeth camera, mae dransbonder electronig, neu drwy dalu wrth fynd i mewn i'r ardal.

Dinasoedd eraill peidiwch â gadael cerbydau dirtier i fynd i mewn i'r ddinas (parthau allyriadau isel) neu os oes angen trwyddedau neu reoliadau eraill (Rheoliadau Mynediad).

Mae rhai rheoliadau mynediad yn gofyn am daliad am drwyddedau - os caniateir i chi gael trwydded. Fodd bynnag, mae'r cynlluniau hyn yn cael eu cynnwys o dan Rheoliadau mynediad.

Pam Tollau Road Trefol?

Mae llawer o ddinasoedd a threfi yn cael trafferth gyda chydbwysedd tagfeydd, llygredd aer, lefelau sŵn, hygyrchedd, difrod i adeiladau hanesyddol a phwysau eraill o fywyd trefol. Mae gan lawer o ddinasoedd lefelau llygredd sy'n niweidio ein hiechyd, a daw llawer o'r llygredd o'r traffig. Nid yw dinasoedd halogedig, llygredig, swnllyd yn ddeniadol i fusnesau na thrigolion. Mae trafferth hefyd yn cael effaith sylweddol ar yr economi, gan gostio bron i 100 biliwn Ewro, neu 1% o CMC yr UE, bob blwyddyni. Tollau Road Trefol, neu Codi Tâl tagfeydd yn un o'r ffyrdd o leihau traffig a thagfeydd mewn dinas, a sicrhau bod y rhai y mae angen i deithio gyda cherbyd - er enghraifft danfoniadau - gall teithio yn hytrach nag eistedd mewn tagfa draffig.
Mae yna sawl ffordd i geisio mynd i'r afael â'r materion hyn, fel arfer gyda chyfuniad o llawer o fesurau at ei gilydd, yn gweld beth arall sy'n cael ei wneud i leihau llygredd aer?. Mae nifer o ddinasoedd gynllun codi tollau, i reoleiddio mynediad i'r cyfan neu rannau o'r ddinas.

Sut i ddod o hyd i gynlluniau ar ein gwefan

Gall cynlluniau codi tollau ar y ffyrdd trefol i'w cael yn y expandable Dewislen Gwlad, Mae'r rhestr isod, gyda y map neu ein chwiliad dinas ar y hafan neu lawer o dudalennau eraill. Nodir dinasoedd â chynlluniau codi tâl gyda "- CS" ar ôl enw'r ddinas, ac mae'r enw'n ymddangos mewn coch. Lle mai dim ond enw'r ddinas sydd i eitem y fwydlen, mae'r cynllun yn a parth allyriadau isel, - AR a glas yn rheoleiddio mynediad.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR