Yr unig ffynhonnell gyflawn, ddibynadwy ar gyfer holl Ewrop
Parthau Allyriadau Isel, Codi Tâl Tagfeydd a Chyfyngiadau Traffig Trefol. Y cyfan sydd angen i chi ei wybod yw un lle.

Gyrru yn ninasoedd Ewrop?
Chwiliwch i ddarganfod a allwch chi yrru i mewn i'ch dinasoedd.
Gwiriwch nawr ac osgoi dirwy traffig!

 
Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam

Rheoliadau Mynediad Trefol yn Ewrop

Mae gan gannoedd o ddinasoedd Ewropeaidd reoliadau mynediad i gerbydau.

Gall mynediad ddibynnu ar allyriadau cerbydau, taliadau, mathau o gerbydau a llawer o bobl eraill.

Osgoi dirwyon costus a gwirio oedi cyn i chi deithio.

   Dod o hyd i Cynlluniau yn ôl Gwlad
Dod o hyd i Cynlluniau Rheoleiddio Mynediad Trefol erbyn Map

Ewch trwy'r Map Mynediad i Gerbydau Ewrop, i'ch helpu i lywio o gwmpas Ewrop.

Dewch o hyd i Gynlluniau Erbyn Map

Newyddion a'r Wasg

Mae Emilia Romagna, Piemonte a Veneto wedi actifadu eu cynlluniau mwrllwch gaeaf 1 Hydref 2020. 

Read More ...

Mae cyfraith Ffrainc wedi dweud y dylai nifer o ddinasoedd weithredu parth allyriadau isel yn 2021.

Read More ...

O 1 Ionawr 2023, bydd LEZ yn rhanbarth cyfan y Walwnau.

Read More ...
Cynllunydd Llwybr: Gwiriwch am Reoliadau Mynediad ar eich taith

Rydych chi'n cynllunio taith o gwmpas Ewrop a beth i'w wybod pa ddinasoedd sydd â chyfyngiadau mynediad?
Yna defnyddiwch ein Cynllunydd Llwybr Rheoleiddio Mynediad Trefol.

Cynllunydd Llwybr

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y