Beth sydd angen i mi ei wneud cyn i mi fynd i mewn i doll trefol?

Oes angen i mi gofrestru ar gyfer cynlluniau codi tāl? Na, does dim rhaid i chi fel arfer, ond mae'n aml yn rhatach os gwnewch chi.

Cofrestru ar y we Cofrestru dros y ffôn Cofrestru trwy ffôn symudol


Ym mha doll ddinasoedd y mae'n rhaid i mi wneud beth?

Mewn rhai cynlluniau mae'n rhaid i chi dalu ar ôl dod i mewn neu groesi. Ar gyfer cynlluniau eraill, byddwch yn derbyn bil drwy'r post.

Mae'r tabl isod yn nodi'r opsiynau.

Math o dalu

Math o daliad / cofrestru

Mesur drwy'r post os nad ydych wedi'i gofrestru (ond yn rhatach os ydych chi'n cofrestru)

All Cynlluniau Norwyaidd

Bil drwy'r post os nad ydynt wedi'u cofrestru Goteborg, Stockholm a Valetta (Malta),

Naill ai
1) yn talu pryd neu yn fuan ar ôl i chi fynd i mewn neu groesi, neu
2) gofrestru ar gyfer taliad yn haws

Ardal Milan C, Dartford

Llundain (yn haws ac yn rhatach)

Talu wrth gatiau mynediad

Durham

Am fanylion ar sut i dalu weld pob dinas (yn gysylltiedig uchod).

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr