Beth sydd angen i mi ei wneud cyn i mi fynd i mewn i doll trefol?

Oes angen i mi gofrestru ar gyfer cynlluniau codi tāl? Na, does dim rhaid i chi fel arfer, ond mae'n aml yn rhatach os gwnewch chi.

Cofrestru ar y we Cofrestru dros y ffôn Cofrestru trwy ffôn symudol


Ym mha doll ddinasoedd y mae'n rhaid i mi wneud beth?

Mewn rhai cynlluniau mae'n rhaid i chi dalu ar ôl dod i mewn neu groesi. Ar gyfer cynlluniau eraill, byddwch yn derbyn bil drwy'r post.

Mae'r tabl isod yn nodi'r opsiynau.

Math o dalu

Math o daliad / cofrestru

Mesur drwy'r post os nad ydych wedi'i gofrestru (ond yn rhatach os ydych chi'n cofrestru)

All Cynlluniau Norwyaidd

Bil drwy'r post os nad ydynt wedi'u cofrestru Goteborg, Stockholm ac Valetta (Malta),

Naill ai
1) yn talu pryd neu yn fuan ar ôl i chi fynd i mewn neu groesi, neu
2) gofrestru ar gyfer taliad yn haws

Ardal Milan C, Dartford

Llundain (yn haws ac yn rhatach)

Talu wrth gatiau mynediad

Durham

Am fanylion ar sut i dalu weld pob dinas (yn gysylltiedig uchod).

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr