Yn y Weriniaeth Tsiec mae yna nifer o ddinasoedd â Rheoliadau Mynediad. Mae gan Prague barth allyriadau trwyddedau lori-isel, ac mae'n cynllunio parth allyriadau isel cyffredinol. Mae yna fframwaith parth allyriadau isel cenedlaethol, ac mae dinasoedd eraill yn ystyried parthau allyriadau isel. Pan fydd dinasoedd wedi cadarnhau LEZs, fe'u rhestrir isod.

Darganfyddwch Gynllun yn y Weriniaeth Tsiec Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Tsiec sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yn y Weriniaeth Tsiec trwy Restr

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr