Settimo Torinese - Cynllun Brys
Datblygwyd y porth gyda chymorth y