Mae wedi bod yn gynllun plât rhif odrif ac eilrif yn Athen am gryn amser tu allan i fisoedd yr haf.

Nawr cerbydau glanach yn cael eu heithrio, i'w wneud yn cael agweddau parth allyriadau isel.

Darganfyddwch y Cynllun yng Ngwlad Groeg Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Groegaidd gyda chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yng Ngwlad Groeg trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Rheoliadau Mynediad Eraill

Dim Cynlluniau

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y