Mae wedi bod yn gynllun plât rhif odrif ac eilrif yn Athen am gryn amser tu allan i fisoedd yr haf.

Nawr cerbydau glanach yn cael eu heithrio, i'w wneud yn cael agweddau parth allyriadau isel.

Darganfyddwch y Cynllun yng Ngwlad Groeg Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd Gwlad Groeg sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yng Ngwlad Groeg trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Rheoliadau Mynediad Eraill

Dim Cynlluniau

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr