Mae gan Norwy gynllun tollio genedlaethol, sy'n gweithredu ar y draffyrdd, ac mewn nifer o ddinasoedd. 

Mae gan rai o ddinasoedd Norwy Barthau Allyriadau Isel, yn yr ystyr bod cost y doll ffordd yn uwch ar gyfer mwy o gerbydau sy'n llygru. Mae gan y dinasoedd hyn gynllun LEZ gwyrdd isod, ond gellir dod o hyd i'r wybodaeth o dan y cynllun tollau ar gyfer y ddinas honno.

Mae cynlluniau llygredd brys ar adegau llygredd aer uchel hefyd wedi dechrau rhai dinasoedd Norwyaidd.

Dewch o hyd i'r Cynllun yn Norwy ar Fap

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd Norwy sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr