Mae gan Norwy gynllun tollio genedlaethol, sy'n gweithredu ar y draffyrdd, ac mewn nifer o ddinasoedd.

Mae gan rai dinasoedd Norwyaidd Parthau Allyriadau Isel, gan fod cost y doll ffordd yn uwch ar gyfer cerbydau mwy llygredig. Mae gan y dinasoedd hyn gynllun LEZ gwyrdd isod, ond gellir dod o hyd i'r wybodaeth o dan y cynllun tollio ar gyfer y ddinas honno.

Mae cynlluniau llygredd brys ar adegau llygredd aer uchel hefyd wedi dechrau rhai dinasoedd Norwyaidd.

Dewch o hyd i'r Cynllun yn Norwy ar Fap

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Norwyaidd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y