Mae'r LEZ yn weithredol fel tâl gwahaniaethol. Mae hyn yn golygu ei fod wedi'i gynnwys o dan y Cynllun Codi Tâl Bergen.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y