Yr Almaen

Mae fframwaith cenedlaethol o parthau allyriadau isel yn yr Almaen. Maent yn effeithio ar yr holl gerbydau modur ac eithrio beiciau modur. Mae nifer o ddinasoedd hefyd gwaharddiadau cludo ar gerbydau trwm trwy-draffig.

Mae'r fframwaith cenedlaethol parthau allyriadau isel yn golygu mai dim ond y pethau sy'n amrywio yn ôl y ddinas yw: lleoliad, safon allyriadau (neu sticer) ac amseroedd. Ar gyfer y tramwy gwahardd union ddiffiniad o gerbydau yn amrywio, ond mae pob gwaharddiadau tramwy ar gyfer cerbydau trwm yn unig.

Gall y sticer sy'n ofynnol yn cael ei archebu ar-lein o bob gwlad naill ai yma or mae.

Darganfyddwch Gynllun yn yr Almaen Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn yr Almaen sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yn yr Almaen yn ôl Rhestr

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y