Mae nifer o barthau allyriadau isel a rheoliadau mynediad mewn dinasoedd Ffrengig. Weithiau mae'r parthau allyriadau isel yn effeithio ar gerbydau dosbarthu yn unig.

Mae yna hefyd gynlluniau argyfwng yn ystod adegau o lygredd uchel. Mae cyfraith Ffrainc yn dweud y gallant fod yn bosibl mewn unrhyw ddinas. Y dinasoedd ar ein rhestr yw'r dinasoedd sydd ag ordinhadau sy'n caniatáu cynlluniau llygredd.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth am dollau draffordd Ffrainc yma .

Dod o hyd i Gynllun yn Ffrainc Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Ffrengig â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR