Mae Parthau Allyriadau Isel y Gaeaf mewn sefyllfaoedd 'argyfwng' ansawdd aer mewn dwy ddinas yn Umbria yn yr Eidal.

Dod o Hyd i Gynllun yn Rhanbarth Umbria Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Umbriaidd gyda chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yn Umbria yn ôl Rhestr

Parth Allyriadau Isel

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y