Trosi i danwydd amgen

Mewn rhai Parthau Allyriadau Isel, bydd trosi'r cerbyd yn danwydd amgen yn caniatáu mynediad i'r LEZ.
 
Gorsaf car LPG
 
Gall tanwyddau y gellir eu hailddefnyddio gynnwys:
  • Nwy naturiol (Nwy Naturiol Cywasgedig neu Nwy Naturiol Hylifol)
  • Nwy petroliwm hylif
  • Ethanol
  • Injan drydan (er bod hyn yn llai aml).
 
Efallai y bydd yr addasiad hwn hefyd yn galluogi'r cerbyd i gael safon Ewro uwch, fel y byddech chi'n pryd ailosod y peiriant gyda injan diesel neu betrol newydd. Yn aml, mae'n rhaid i addasiadau nwy gael eu hardystio a bydd angen i chi ddarparu peth prawf i'r awdurdodau LEZ.
 
Mae gwahanol wledydd yn cael ymagweddau gwahanol at brawf o addasiadau ardystiedig. Yn Llundain mae angen i chi gofrestru gyda'r Awdurdod Safonau Cerbydau (VOSA), gweler y gwefan TfL. Mewn gwledydd eraill efallai y byddwch yn gallu cael y newid a gofrestrwyd ar bapurau eich cerbyd, neu ddarparu prawf arall ar gyfer yr awdurdodau LEZ. Gwiriwch gyda'r awdurdodau parth allyriadau isel perthnasol cyn ymgymryd â'r trosi.

Mewn llawer o wledydd gall tanwydd amgen fod yn rhatach (oherwydd gostyngiad mewn treth tanwydd), er y gall fod costau sylweddol i'r trosi ei hun.
Defnyddir cyfnewidiadau Ethanol neu Bywas yn ehangach yn Sweden nag mewn mannau eraill. 
Oherwydd eu allyriadau sero wrth i yrru, mae cerbydau trydan a hydrogen hefyd yn cael eu caniatáu yn LEZ yn ogystal â rheoliadau mynediad eraill. Fodd bynnag, mae'r rhain yn fwy tebygol o fod yn gerbydau newydd na cherbydau wedi'u trawsnewid.
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr