Dortmund - Gwaharddiad Tramwy
Datblygwyd y porth gyda chymorth y