Mae enghreifftiau o rywfaint o'r data y gallwn eu darparu yn cynnwys 'Dangosfwrdd Ar-lein' i roi trosolwg o'r data, neu Grynodebau Crynodebau Mynediad, ee Parthau Allyriadau Isel neu Barthau Allyriadau Dim (ZEZ ar lefel dinas a gwlad). Gweler yr enghreifftiau isod (nodwch, nid yw'r data yn yr enghraifft yn y llun uchod yn cael ei ddiweddaru).

Gallwn hefyd ddarparu ein data ar eich mapiau ar-lein, fel sydd gennym ar ein Map UVAR.

Yn ogystal â'r cymhellion cerbydau trydan cenedlaethol mwy adnabyddus, mae yna filoedd o gymhellion rhanbarthol a lleol. Mae'r cymhellion hyn yn cynnwys grantiau, neu ostyngiadau mewn costau yn ogystal â chymhellion heblaw arian parod, fel parcio ffafriol neu lonydd traffig, neu fynediad i Barthau Allyriadau Dim. Gallwn ddarparu gwybodaeth am y rhain os dymunir.

Mae'r holl wybodaeth a fformatau isod yn hawlfraint Sadler Consultants Europe GmbH.

 Tabl crynodeb ZEZ:

 

© Sadler Consultants Europe GmbH 

Dangosfwrdd:

Parth Allyriadau Isel Crynodeb:

 

 

Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr