Mae enghreifftiau o rywfaint o'r data y gallwn eu darparu yn cynnwys 'Dangosfwrdd Ar-lein' i roi trosolwg o'r data - gweler enghraifft o'r fformat uchod (nodwch, nid yw'r data yn yr enghraifft yn y llun uchod yn cael ei ddiweddaru).

Mae'r data hwn hefyd ar gael gyda'r gwahanol fanteision sydd gan wahanol fathau o danwydd.

Gallwn hefyd ddarparu ein data ar eich mapiau ar-lein, fel sydd gennym ar ein Map UVAR.

Gallwn ddarparu adroddiad o wahanol fathau o gynlluniau, megis Dinasoedd neu Wledydd Dim Allyriadau.

Yn ogystal â'r cymhellion cerbydau trydan cenedlaethol mwy adnabyddus, mae yna filoedd o gymhellion rhanbarthol a lleol. Mae'r cymhellion hyn yn cynnwys grantiau, neu ostyngiadau mewn costau yn ogystal â chymhellion heblaw arian parod, fel parcio ffafriol neu lonydd traffig, neu fynediad i Barthau Allyriadau Dim. Gallwn ddarparu gwybodaeth am y rhain.

Datblygwyd y porth gyda chymorth y