Wrth ystyried ôl-ffitio'ch cerbyd, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cael yr ôl-ffitio cywir i'ch galluogi i fynd i mewn i'r Parthau Allyriadau Isel sydd eu hangen arnoch.

hidlo gronynnol disel 
Ffynhonnell Lluniau

 

Pa Wledydd sy'n caniatáu Ail-osod?

Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y tudalennau ar y LEZs unigol, a gwefannau pob LEZs eu hunain, ond yn gyffredinol o ran gosod hidlwyr gronynnol:

In Awstria gallwch ôl-ffitio rhai lorïau gyda hidlydd gronynnol i gyrraedd y safonau allyriadau. Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn Awstria.

In Yr Almaen gallwch ôl-ffitio i Ewro 2, 3 neu 4 gyda hidlydd gronynnol. Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn yr Almaen.

In Gwlad Belg Gall cerbydau disel Ewro 3 gyda hidlydd gronynnol fynd i mewn tan 2019 (ar ôl cofrestru). Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yng Ngwlad Belg.

In yr Iseldiroedd ers mis Gorffennaf 2013 mae'n ofynnol i'r safon Ewro 4 llawn i gael mynediad at y parthau amgylcheddol, ac nid yw cerbydau hôl-osod yn cael eu caniatáu. Mae mwy o wybodaeth (yn Iseldireg). Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn yr Iseldiroedd.

In Llundaingellir ôl-ffitio cerbydau cyn belled â bod y ddyfais ôl-ffitio wedi'i hardystio fel ei bod yn cwrdd â'r safon allyriadau ofynnol o Ewro 4 yn 2012. Dim ond hidlwyr llawn sydd wedi'u hardystio yn Llundain. Darganfyddwch yma a yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn Llundain.

In Denmarcdylid gosod hidlwyr gronynnol ar Ewro 3 neu gerbydau cynharach ar ôl 2010. Dim ond hidlwyr llawn sydd wedi'u hardystio yn Nenmarc. Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn Nenmarc.

Yn y rhan fwyaf Eidaleg gellir gosod hidlwyr gronynnol parthau allyriadau isel i ganiatáu mynediad. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar y ddinas unigol. Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn yr Eidal.

In Sweden caniateir ôl-ffitio os ydych chi'n cwrdd â ffit hidlydd gronynnol ac AAD i gyflawni'r safon ofynnol. Darganfyddwch yma pa gwmnïau sy'n cynnig ôl-ffitio yn Sweden. 

 

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr