Gall dyfeisiau gael eu gosod ar gerbydau presennol i leihau eu hallyriadau, a elwir yn aml yn ôl-osod. 'Gellir gosod hidlyddion gronynnau Diesel i leihau allyriadau gronynnau a lleihau catalytig dethol ar gyfer gollyngiadau NOx.

hidlo gronynnol disel

Llun © Puritech

gronynnol disel hidlo (DPF) a Lleihau Catalytig Dewisol (SCR)

Mae llawer o barthau allyriadau isel yn cael set safonol, er enghraifft yr agwedd gronynnol Ewro 3 yn allyriadau. Gall hyn yn caniatáu i gerbydau presennol i gyd-fynd hidlo gronynnol disel (neu 'retrofitt') i ostwng allyriadau gronynnol i fodloni'r safonau allyriadau.

Dylai dyfeisiau ôl-ffitio Ardystiedig yn cael eu defnyddio, er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn. I gael gwybod pa hidlwyr gronynnol disel yn cael eu hardystio yn y gwledydd rydych am ymweld, gweler ein sy'n hidlo yn ddilys lle dudalen.

hidlo gronynnol disel
Mae hidlydd gronynnau diesel (a elwir hefyd yn DPF neu hidlydd gronynnol, neu weithiau y cyfeirir ato fel "dyfais atal llygredd") yn ddyfais sy'n lleihau'r mater gronynnol diesel neu sbwriel o nwy diffodd injan diesel. Gellir eu gosod ar gerbydau yn y ffatri i gerbydau newydd, neu ar ôl iddynt fod ar y ffordd (wedi eu hail-osod).
 
Gall DPFs gyfer ceir fel arfer yn gwella safon gan un allyriadau. Gall rhai DPFs gyfer cerbydau trymach yn cynyddu allyriadau mwy, gan y gallant gyflawni gostyngiadau allyriadau uwch.
 
I grynhoi, maent yn hidlo'r nwyon llosg ac mae'r mater gronynnol yn cael ei ddal o fewn y hidlo. Mae dau brif fath o hidlo:
  1. DPF 'llawn', a fydd yn lleihau allyriadau gronynnol rhwng 85% a 99%. Maent hefyd yn effeithiol iawn wrth leihau allyriadau y gronynnau lleiaf iawn sydd â'r pwys mwyaf i iechyd. Fel rheol, dim ond ar gyfer cerbydau newydd o'r ffatri y maent fel arfer, neu i ail-osod cerbydau dyletswydd trwm.
  2. Mae hidlydd 'rhannol', sy'n lleihau allyriadau rhwng 30% a 50%. Maent yn tueddu i beidio â lleihau allyriadau y gronynnau lleiaf mor effeithiol â phosibl ar gyfer y gronynnau mwy, ond maent ar gael i ail-osod cerbydau dyletswydd golau.


Os byddwch yn penderfynu i osod hidlo, mae'n bwysig cael un sy'n cael ei ddewis yn gywir y ddau ar gyfer eich defnydd cerbydau a cherbydau, ac yn cael ei ardystio ar gyfer y LEZ (au) yr ydych yn dymuno teithio mewn.

Mewn rhai gwledydd, y ddau fath o hidlo (llawn a rhannol) yn cael eu hardystio, tra bod Llundain a Denmarc yn unig yn caniatáu i hidlwyr llawn. Gwiriwch pa hidlwyr yn pa hidlwyr yn ddilys lle.

Mae'r cwmni neu asiantaeth sy'n darparu neu a ddylai osod eich hidlydd yn gallu rhoi cyngor i chi am yr offer cywir ar gyfer eich defnydd cerbydau a cherbydau. Ar gyfer effaith amgylcheddol ac iechyd, hidlydd gronynnol llawn yn opsiwn llawer gwell - a bydd hefyd yn rhoi mynediad i fwy o LEZs am gyfnod hwy.

Mewn rhai gwledydd mae yna hefyd gymhellion ariannol i gefnogi retofitting o hidlyddion gronynnol.

 

Gostwng Catalytig Dewisol (SCR)

Mae hyn yn dechnoleg y gellir ei gosod ar gerbydau sydd eisoes yn bodoli i leihau allyriadau o ocsidiau nitrogen (NOx) gan hyd at 70%. 

AAD wedi'i osod ynghyd â DPF ac yn dod yn fwy cyffredin ac yn cael ei ddefnyddio yn helaeth yn Llundain i wella allyriadau bws. Mae'n ofynnol AAD a DPFs i'w hôl-osod er mwyn galluogi cerbydau trwm hŷn i fynd i mewn i'r LEZs yn Sweden

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr