Dyma rai dolenni gwe allanol efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd yn ddefnyddiol, yn ychwanegol at y Gwefannau dinas a gwlad. Sylwer, rydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am wefannau allanol.

Mae gennym wybodaeth am gynlluniau codi tâl trefol. Gwefannau eraill yn darparu gwybodaeth arall (nid oes unrhyw gyfrifoldeb ar gyfer gwefannau allanol):

cynllunwyr teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Ewrop
cynllunwyr teithio cenedlaethol ewropeaidd, gweithredwyr cludiant lleol,

map byd-eang o gludiant cyhoeddus
Gweler pa cludiant cyhoeddus ar gael. Nid yw pob ddinasoedd ar gael, chwyddo i mewn i gael y llinellau trafnidiaeth. Gwasgwch y botwm chwarae, ac mae'r dotiau symud yn ôl amserlen.

Dewis y dull cludiant cywir
Mae'r Do y Gwir Mix UE wefan

gyrru yn fwy effeithlon
Mae'r Offeryn Gyrru Green UE, Sy'n eich helpu i leihau costau tanwydd ac i ddewis math addas o gar at eich dibenion / teithiau tra'n lleihau CO2 allyriadau

tollau draffordd Ewropeaidd
O Automobile Association y DU: www.theaa.com/allaboutcars/overseas/european_tolls_select.jsp

Oddi wrth y cwmni car llogi Sixt: www.sixt.com/toll-roads/

Safleoedd Parcio i Fysus:
Gwefan Almaeneg-seiliedig ar gyfer safleoedd parcio bysus Ewropeaidd: http://busparkplatz.eu/
safleoedd parcio bysiau yn y DU yn cael eu rhoi gan y CPT: www.cpt-uk.org/index.php?fuseaction=ourservices.coach_parking
Map rhyngweithiol ar gyfer parcio yn Llundain: www.tfl.gov.uk/info-for/coach-drivers

Safle Parcio Lorry: Mae gwefan IRU yn darparu safleoedd parcio lori o fewn ei safle TRANSPark: http://www.iru.org/transpark-app
Gwybodaeth Parcio: Gellir cael gwybodaeth am barcio drwy Ewrop i'w cael ar www.en.parkopedia.com/
Comisiwn Ewropeaidd, Glân dudalen Cludiant Trefol
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/index_en.htm

Comisiwn Ewropeaidd, Pecyn Symudedd Trefol
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm

dudalen Gwybodaeth Traffig yr Asiantaeth Priffyrdd y DU
www.highways.gov.uk/traffic-information

cerbyd nwyddau trwm (HGV) ardollau'r Deyrnas Unedig
https://www.gov.uk/hgv-levy (Mae'n rhaid ei dalu cyn gyrru HGV nad ydynt wedi'u cofrestru yn y DU i mewn i'r DU)

Dieselnet.com
Mae ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth am allyriadau nwyon llosg diesel, technolegau rheoli allyriadau, safonau allyriadau, rheoliadau ac ati
Analytics allyriadau Mynegai Ansawdd Aer equa yn eich galluogi i adnabod y cerbyd gyda'r defnydd o danwydd isaf, CO2, Neu ocsidiau nitrogen (NOx) allyriadau yn amodau ar y ffordd go iawn.

Llwybrau Lorïau a awgrymir
Bwrdeistrefi yn ardal Ruhr o Nordrhein Westfalen wedi argymell llwybrau lorïau drwy'r ardal: http://lkw-navigation.metropoleruhr.de/startseite.html

cludo Ffrind: A Gwefan coladu ddefnyddiol ar gyfer Cludwyr

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr