Mae gan Sbaen barthau allyriadau isel, cynlluniau argyfwng a rheoliadau mynediad. Mae angen sticeri sgrin wynt ar gyfer y parthau allyriadau isel, gweler y cynllun cenedlaethol ar dudalennau dinas LEZ. 

Rhybudd: gall prynu sticeri o unrhyw le heblaw'r gwefannau swyddogol sy'n gysylltiedig â'r wefan hon fod yn llawer mwy costus.

Dewch o hyd i Gynllun yn Sbaen Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd Sbaen sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr