O 15 Ionawr 2020, yn ystod uchafbwynt llygredd aer, bydd unrhyw gerbyd modur nad yw'n arddangos sticer Stick'AIR sy'n cyfateb i un o'r categorïau awdurdodedig yn cael ei wahardd dros dro rhag cylchredeg yng nghanol Treganna Genefa.

Tudalen 1 10 o

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y