Mae gan Malta gynllun codi tollau trefol yn y brifddinas Valetta.

Dod o Hyd i Gynllun yn Malta Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn Malteg gyda chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Malta trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Dim Cynlluniau

Rheoliadau Mynediad Eraill

Dim Cynlluniau

Tollau Road Trefol

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR