Mae gan Malta gynllun codi tollau trefol yn y brifddinas Valetta.

Dod o Hyd i Gynllun yn Malta Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Faltaidd sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Malta trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Dim Cynlluniau

Rheoliadau Mynediad Eraill

Dim Cynlluniau

Tollau Road Trefol

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr