Beth allyriadau yw fy ngherbyd
Dod o hyd i ddrws car safonol cerbydau allyriadau
Dod o hyd i bapurau cerbydau safon gollyngiadau cerbydau

safonau Ewro yw'r brif ffordd o ddosbarthu allyriadau cerbydau. Heb y safon allyriadau cywir, ni allwch fynd i mewn dros 200 ddinasoedd Ewropeaidd mewn gwledydd 12. Cael gwybod ble gan gwlad or dinas.

Mae nifer o ffyrdd gwahanol o nodi safon allyriadau cerbydau:
Gwefannau safonol Ewro Cenedlaethol
Papurau cofrestru cerbydau
Ffrâm peiriant / drws cerbyd
Dulliau eraill o nodi safon allyriadau
Cymhellion ar gyfer cerbydau gollwng is
Beth ddylwn i ei wneud os nad yw fy cerbyd disel yn cyrraedd y safon?
Safonau Ewro Cerbydau

Gwefannau safonol Ewro Cenedlaethol

Os yw eich cerbyd wedi'i gofrestru yn y gwledydd isod, gallwch wirio eich allyriadau safonol ar-lein (gweler y dolenni)

Papurau cofrestru cerbydau

Mewn llawer o wledydd mae'r wybodaeth hon ar y papurau cofrestru cerbydau. Gweler isod am enghraifft o'r Almaen. Mae'r safon Ewro wedi'i gylchredeg mewn coch.

Dod o hyd i safon Ewro ar bapurau cerbydau

Ffrâm Drys Car

Gellir ei ganfod yn aml ar y ffrâm drws car. Gweler y llun isod.

Dod o hyd i safon allyriadau cerbyd ar ffrâm y drws car

Ar gyfer lorïau, bysiau a bysiau, yr injan a'r ffrâm yn cael eu gwneud yn aml ar wahân.

Ffyrdd eraill i gael gwybod beth yw eich safon Ewro cerbyd yn cynnwys:

 • Ar gyfer cerbydau mwy newydd, efallai y bydd y safon allyriadau Ewro yn cael ei rhestru ar y dogfennau cofrestru. Yn y DU mae hyn yn y V5C (dystysgrif gofrestru V5C, neu lyfr yn adran D.2 log).
 • Ar rai cerbydau y safon Ewro ar y tu mewn i'r (teithwyr neu'r gyrrwr) ffrâm y drws (pan fyddwch yn agor y drws, edrychwch ar yr holl arwynebau y ffrâm y drws).
 • Dylai eich gwerthwr neu'r gwneuthurwr lleol yn gallu darparu'r wybodaeth. Mae'n ddefnyddiol i ddarparu'r gwerthwr neu'r gwneuthurwr gyda cymaint o wybodaeth â phosibl am y cerbyd, gan gynnwys nifer siasi a rhif yr injan.
 • Ar gyfer lorïau a hyfforddwyr, os yw'r corff ac injan yn aml eu cynhyrchu ar wahân, y manylion injan cerbyd yn bwysig iawn wrth gysylltu â'r gwneuthurwr ar gyfer y safon Ewro.

Fel arall, bydd oedran a math o gerbyd yn dweud wrth y safon Ewro gyfer y rhan fwyaf petrol neu diesel tanwydd cerbydau chi. Gweler y tabl isod.

Mae'r rhan fwyaf o wledydd hefyd yn rhoi cymhellion eraill ar gyfer cerbydau gollwng is

Gall hyn fod yn rhatach, er enghraifft

 • dreth ffordd
 • tollau draffordd,
 • codi tâl tagfeydd,
 • parcio i gerbydau glanach, neu gerbydau trydan.

Beth i'w wneud os nad yw'ch cerbyd disel yn bodloni'r safonau?

Os nad yw'ch cerbyd disel yn bodloni'r safonau, efallai y byddwch yn gallu addas ar eich cerbyd gyda ffilter gronynnol disel. y hidlydd gronynnol yn lleihau allyriadau o'r cerbyd. Ar ôl gosod hidlydd gronynnol mae llawer o barthau allyriadau isel ydych yn caniatáu yn y parth.

hidlo gronynnol disel peiriant cerbyd

© puritech, © Gregory Gerber - shutterstock.com

Safonau Euro Cerbydau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn datblygu'r safonau allyriadau 'Ewro'. Maent wedi helpu'n fawr i leihau llygredd. Mae llawer o ddinasoedd yn defnyddio'r safonau Ewro hyn i gadw'r cerbydau hŷn, sy'n fwy llygredig, allan o'r dinasoedd. Gelwir y rhain yn aml yn barthau allyriadau isel. Darganfyddwch ble mae'r parthau allyriadau isel yn Ewrop er ein bod ni'n chwilio am ddinasoedd, neu gyda'n map).

Bob 4 i flynyddoedd 5 safon Ewro newydd wedi sicrhau bod y cerbydau a werthir yn cael llai o allyriadau. Mae amseroedd y safonau hyn yn ôl math o gerbyd yn cael eu rhoi yn y tabl isod. Mae hyn yn rhoi canllaw i ba safon allyriadau y bydd pob math o gerbyd fod, yn dibynnu ar pryd y cafodd ei weithgynhyrchu, fel canllaw yn unig.

Mae'r holl ddyddiadau a restrir yn y tablau yn cyfeirio at gymeradwyaethau math newydd (hy modelau cerbydau newydd). Tua blwyddyn yw'r dyddiad pan na chaniateir i gerbydau gael eu cofrestru gyntaf os nad ydynt yn cwrdd â'r safonau.

Dyddiadau safonol allyriadau ar gyfer modelau cerbydau newydd

Ewro 1

Ewro 2

Ewro 3

Ewro 4

Ewro 5

Ewro 6

Ewro 6 RDE

Geir teithwyr

Gorffennaf 1992

Jan 1996

Jan 2000

Jan 2005

Medi 2009

Medi 2014

Medi 2017

Cerbydau masnachol ysgafn (N1-I) ≤1305kg

Hydref 1994

Jan 1998

Jan 2000

Jan 2005

Medi 2010

Medi 2014

Medi 2017

cerbydau masnachol ysgafn (pob un arall)

Hydref 1994

Jan 1998

Jan 2001

Jan 2006

Medi 2010

Medi 2015

Medi 2017

Tryciau a bysiau

1992

1995

1999

2005

2008

2013

Medi 2017

Beiciau modur

2000

2004

2007

2016

2020

mopedau

2000

2002

2017

2020

Mae'r dyddiadau uchod yn rhoi canllaw bras i safonau cerbydau Ewro.

 • Y dyddiadau a roddir isod yw pan fydd yn rhaid i bob model cerbyd newydd gyrraedd y safonau. Tua blwyddyn yw'r dyddiad pan na chaniateir i gerbydau gael eu cofrestru gyntaf os nad ydynt yn cwrdd â'r safonau.
 • Rhyddhawyd rhai modelau cerbydau cyn y dyddiadau isod, felly roeddent yn cwrdd â safonau ynghynt nag yr oedd yn ofynnol iddynt yn gyfreithiol.
 • Efallai bod gan gerbydau eraill injan mwy newydd nag y gweithgynhyrchwyd y cerbyd.
 • Rhoddwyd estyniadau i ychydig o fodelau cynhyrchu bach, felly byddant yn cwrdd â'r safonau yn nes ymlaen.

Efallai y bydd eich papurau cerbyd, neu'r dolenni uchod, yn rhoi gwybodaeth gywirach. Mewn rhai gwledydd nid yw'r data mwy cywir ar gael ar gyfer pob math o gerbyd, a gwneir amcangyfrif gan ddefnyddio'r dyddiadau isod, neu weithiau ddata arall gan wneuthurwyr y cerbydau.


RDE yw 'Allyriadau Gyrru byd go iawn', sy'n brawf dwyn i mewn i sicrhau bod allyriadau o gerbydau yn cael eu lleihau yn y byd go iawn, nid yn unig yn y labordy prawf. Bydd y cerbyd yn cael ei yrru y tu allan ac ar ffordd go iawn yn ôl cyflymu a arafu phatrymau hap. Rhaid modelau cerbyd newydd yn cyfarfod o fis Medi 2017, a bydd yn cael ei tynhau ym mis Medi 2019.

Mae'r safonau allyriadau ar gyfer EEV rhwng Ewro 5 6 a.

Mae hyn yn dudalen ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd rhoi mwy o wybodaeth am y safonau Ewro. Dieselnet hefyd yn rhoi gwybodaeth am safonau disel a cherbydau petrol allyriadau ar draws y byd.

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y