Gosod un newydd, injan glanach

peiriant cerbyd

© Gregory Gerber - shutterstock.com

Ar gyfer rhai cerbydau hir-hir, gall fod yn opsiwn i ailosod yr injan presennol gydag un sydd o safon allyriadau uwch (a elwir hefyd yn "ail-rymuso"). Gallai'r cerbydau hyn gynnwys:

  • cerbydau arbenigol
  • cerbydau cost uchel
  • hyfforddwyr
  • bysiau

Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol os anghenion injan cymryd lle fel rhan o gynnal a chadw y cerbyd beth bynnag.

Er mwyn caniatáu mynediad i faes gollyngiadau isel, bydd angen ardystio'r newid hwn i'ch allyriadau cerbydau. Mae gan wahanol wledydd ymagweddau gwahanol at hyn. Mewn rhai gwledydd efallai y gallwch chi gael y newid a wnaed ar bapurau cofrestru eich cerbyd, neu ddarparu prawf arall ar gyfer yr awdurdodau parth allyriadau isel.

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y