Gosod un newydd, injan glanach

 

peiriant cerbyd

© Gregory Gerber - shutterstock.com

Ar gyfer rhai cerbydau hir-hir, gall fod yn opsiwn i ailosod yr injan presennol gydag un sydd o safon allyriadau uwch (a elwir hefyd yn "ail-rymuso"). Gallai'r cerbydau hyn gynnwys:

  • cerbydau arbenigol
  • cerbydau cost uchel
  • hyfforddwyr
  • bysiau

Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol os anghenion injan cymryd lle fel rhan o gynnal a chadw y cerbyd beth bynnag.

Er mwyn caniatáu mynediad i barth allyriadau isel, bydd angen ardystio'r newid hwn i allyriadau eich cerbyd. Mae gan wahanol wledydd wahanol ddulliau o wneud hyn. Mewn rhai gwledydd efallai y gallwch gael y newid wedi'i wneud ar eich papurau cofrestru cerbydau, neu ddarparu prawf arall ar gyfer yr awdurdodau parthau allyriadau isel.

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr