Mae gan lawer o ddinasoedd mewn llawer o wledydd yn Ewrop reoliadau mynediad trefol, i helpu i wella'r ddinas. Rhoddir y rhesymau dros reoliadau mynediad yn fanylach o dan ein tudalen gwybodaeth gefndir dan Parthau Allyriadau Isel, Tollau Ffyrdd a Rheoliadau mynediad.

Cliciwch ar wlad isod i gael rhestr o ddinasoedd a chynlluniau yn y gwledydd hyn, sy'n rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y cynlluniau hyn. 

Gellir dod o hyd iddynt trwy ein chwiliad dinas ar y hafan neu trwy chwilio y map.

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr