Mae gan Hwngari yn Rheoliad Mynediad yn budapest gyfer pob math o gerbydau. Mae ganddo tollau sy'n rhatach ar gyfer cerbydau glanach.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari Trwy Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn Hwngari â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari yn ôl Rhestr

Parth Allyriadau Isel

Dim Cynlluniau

Rheoliadau Mynediad Allweddol

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR