Mae gan Hwngari yn Rheoliad Mynediad yn budapest gyfer pob math o gerbydau. Mae ganddo tollau sy'n rhatach ar gyfer cerbydau glanach.
Mae gan Budapest hefyd Cynllun Brys ar waith sy'n cael ei actifadu pan eir y tu hwnt i derfynau ansawdd aer penodol.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari Trwy Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas Hwngari sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari yn ôl Rhestr

Parth Allyriadau Isel

Dim Cynlluniau

Rheoliadau Mynediad Eraill

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr