Mae gan Hwngari yn Rheoliad Mynediad yn budapest gyfer pob math o gerbydau. Mae ganddo tollau sy'n rhatach ar gyfer cerbydau glanach.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari Trwy Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn Hwngari â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Hwngari yn ôl Rhestr

Parth Allyriadau Isel

Dim Cynlluniau

Rheoliadau Mynediad Eraill

Tollau Road Trefol

Dim Cynlluniau

Argyfwng Llygredd

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y