• 3.5T, 5T, 7.5T ... = cerbydau â cherbydau gros 3.5 tunnell
 • ARS = Gynllun rheoleiddio mynediad (trefol)
 • CS = (Trefol) Cynlluniau Codi Tâl
 • hidlo gronynnol disel = Ffitio i gerbyd i leihau'r sy'n lleihau gronynnol, neu huddygl, allyriadau o'r cerbyd offer. Mae'r rhain yn cael eu gosod ar gerbydau mwy newydd pan fyddant yn gadael y ffatri, a gellir eu hôl-osod (gosod ar gerbyd sydd eisoes yn bodoli). Am ragor o wybodaeth gweler Hidlydd gronynnol disel & AAD
 • DPF = Ffitio i gerbyd a ddefnyddir i leihau gronynnol, neu huddygl, allyriadau o'r cerbyd Diesel offer gronynnol hidlo. Mae'r rhain yn cael eu gosod ar gerbydau mwy newydd pan fyddant yn gadael y ffatri, a gellir eu hôl-osod (gosod ar gerbyd sydd eisoes yn bodoli). Am ragor o wybodaeth gweler Hidlydd gronynnol disel & AAD
 • Safonau Ewro = Safonau Allyriadau Cerbydau Ewropeaidd. Mae'r rhain ar hyn o bryd yn mynd o Euro 1 i Euro 6. Rydym bob amser yn defnyddio rhifau i ddangos safon Ewro, weithiau defnyddir Rhifau Rhufeinig ar gyfer safonau Ewro cerbydau trwm (felly Euro I i VI)
 • Ewro 6d temp = Mae hon yn safon Ewro 6 ddatblygedig, ac yn un sy'n gwella'r allyriadau o Ewro 6 yn sylweddol.
 • Cwestiynau Cyffredin = Cwestiynau cyffredin.
 • GVW = pwysau cerbyd gros
 • HDV = Gerbyd trwm
 • HGV = Cerbydau nwyddau trwm
 • Allwedd-ARS = Gair a ddefnyddiwn i ddangos ARS arwyddocaol, y mae gennym fanylion llawn ar dudalennau llawn
 • LDV = Cerbyd ddyletswydd golau
 • Lez = Isel Parth Allyriadau
 • LGV = Cerbydau nwyddau ysgafn
 • NOx = Ocsidau nitraidd, yn nitrogen monocsid (NO) a nitrogen deuocsid (NO2). Mae allyriadau o gerbydau yn aml fel bennaf NO, ond hefyd NA2. NA2 yn destun pryder oherwydd ei effaith ar iechyd. Am ragor o wybodaeth gweler yma
 • Gronynnol hidlo = Gronynnol disel hidlo, ffitio i gerbyd a ddefnyddir i leihau gronynnol, neu huddygl, allyriadau o'r cerbyd offer. Mae'r rhain yn cael eu gosod ar gerbydau mwy newydd pan fyddant yn gadael y ffatri, a gellir eu hôl-osod (gosod ar gerbyd sydd eisoes yn bodoli). Am ragor o wybodaeth gweler Hidlydd gronynnol disel & AAD
 • PM = Mater gronynnol - i gael rhagor o wybodaeth gweler yma
 • Hôl-osod = Gosod (gwacáu lleihau) cyfarpar i gerbyd sydd eisoes yn bodoli (yn hytrach na ffitio iddo yn y ffatri)
 • AAD = Lleihau Catalytig Dewisol, ffitio i gerbyd a ddefnyddir i leihau allyriadau o ocsidiau nitrogen offer (NOx)
 • ULEZ = Isel Ultra Parth Allyriadau, a gynlluniwyd yn Llundain
 • ZTL = Zona a Traffico Limitato yr enw cyffredinol ar gyfer cyfyngiad ar y ffyrdd, a ddefnyddir hefyd ar gyfer LEZs.
Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr