Yn Helsinki mae parth allyriadau isel sy'n effeithio ar fysiau trafnidiaeth gyhoeddus lleol yn unig, a rheoliad mynediad sy'n effeithio ar lorïau.

Darganfyddwch Gynllun yn y Ffindir Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd y Ffindir sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch Gynllun yn y Ffindir trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Rheoliadau Mynediad Eraill

Tollau Road Trefol

Dim Cynllun

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

Parth Allyriadau Dim

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr