Yn Helsinki, mae parth allyriadau isel yn effeithio ar fysiau cludiant cyhoeddus yn unig, a rheoleiddio mynediad sy'n effeithio ar lorïau.

Darganfyddwch Gynllun yn y Ffindir Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn y Ffindir gyda chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch Gynllun yn y Ffindir trwy Restr

Parth Allyriadau Isel

Rheoliadau Mynediad Eraill

Tollau Road Trefol

Dim Cynllun

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y